Informatie

Tijden en schoolplan

Op dit moment is de keuze gemaakt om samen te komen op de dinsdag, donderdag en vrijdag. Alle dagen van 10.00u tot 15.00u


* Op de dinsdag en donderdag zijn we momenteel reizend en hebben wij geen vaste (binnen)locatie. We hebben samenkomsten in regio Zoetermeer, Delft, Midden-Delftland, Westland en Rotterdam. Denk bij bijvoorbeeld musea bezoek ook aan Den-Haag, Alphen a/d Rijn, Leide etc.


* Op vrijdag komen we samen op een locatie in Waddinxveen.


* Het schoolplan kan op aanvraag via de mail of app toegestuurd worden.


*Er wordt gekeken naar andere locaties omgeving Maasland. Meedenken wordt zeer gewaardeerd.

Vakanties


Per schooljaar zijn de vakanties vrij in te delen!


Wettelijk vastgelegde feestdagen is QKA wel geslotenProtocollen


QKA heeft een veiligheid- en vertrouwenspersoon.

Liesbeth Alders

L_alders@hotmail.com


Naast een veiligheid- en vertrouwenspersoon hebben wij ook een actief pestprotocol en hanteren wij meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Maandbijdrage


Per maand zijn de voorlopig geschatte kosten €200 per kind. Hiervan wordt de locatie betaald, de (bevoegd) begeleiders, materialen en evt. excursies/workshops. Er zit geen eten/drinken inbegrepen. Daarnaast zal eenmalig inschrijfkosten berekend worden van €125 per kind.


De kosten zijn geschatte kosten. Er zal rekening gehouden moeten worden met dat de mogelijkheid bestaat dat de maandbijdragen bijgesteld kunnen worden zowel in het negatieve als positieve.


Er wordt toegewerkt naar een 'betaalsysteem' door middel van energie uitwisseling. Voel je altijd vrij om contact op te nemen. Waar een wil is, is een weg....


QKA staat voor transparantie en werkt zonder een verdienmodel. Alle inkomsten worden voor 100% besteed aan alles mbt de kinderen. Inzage in onze financiële administratie is altijd mogelijk.